Úterý 7. 6.Čtvrtek 9. 6.
14:00

Přijímací zkoušky do ZUŠ pro školní rok 2022/2023