Vnímám, tedy jsem

Základní umělecká škola Velké Opatovice se na počátku školního roku 2019/2020 zapojila do projektu v rámci výzvy Šablony  II financovaného EU a MŠMT .

Cílem tohoto projektu, jež jsme nazvali „Vnímám, tedy jsem“, je využití vnitřního osobního  potenciálu ke sebevzdělávání pedagogů a našich žáků a k těsnějšímu propojení ZUŠ s veřejností.

V rámci projektu se uskuteční tyto aktivity:

  1. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti kulturního povědomí a vyjádření, v oblasti cizích jazyků a v oblasti osobnostně sociálního rozvoje
  2. Zapojení odborníka z praxe do výuky
  3. Projektový den ve škole
  4. Komunitně osvětová setkávání

 

3. 12. 2019

Logo Evproské strukturální a investiční fondy