Kontakt na pověřence GDPR ZUŠ Velké Opatovice

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, se sídlem Hybešova 15, 602 00 Brno, IČO: 60555980

Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.

tel: +420/543 426 061

email: gdpr@sssbrno.cz