Kontakt na pověřence GDPR ZUŠ Velké Opatovice

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Mgr. Jan Juřík

tel. +420/543 426 011

email: gdpr@sssbrno.cz