Literárně dramatický obor

Literárně-dramatický obor je syntetizujícím oborem, který rozvíjí schopnost vnímat a tvořivě zobrazovat v čase lidské jednání a chování. Je významným nástrojem rozvoje sociability žáků a také uměleckých vloh k divadelní a slovesné činnosti.

Výuka VO probíhá pouze na kmenové škole ve Velkých Opatovicích.

Učitelé

  • MgA. Zdeňka Selingerová
2. 2. 2024