Literárně dramatický obor

Literárně-dramatický obor je syntetizujícím oborem, který rozvíjí schopnost vnímat a tvořivě zobrazovat v čase lidské jednání a chování. Je významným nástrojem rozvoje sociability žáků a také uměleckých vloh k divadelní a slovesné činnosti.

31. 5. 2018