Hudební obor

Hudební obor je oborem, který umožňuje žákům se prostřednictvím hudby umělecky vyjádřit a vzájemně komunikovat, a to soustavným vzděláváním, aktivní poučenou interpretací, vlastní tvorbou, osvojením si základních teoretických znalostí a poznáváním hudební kultury.

Oblast Hudební interpretace a tvorba umožňuje žákovi osvojit si hru na nástroj nebo zpěv. Získané návyky a dovednosti používá a rozvíjí žák jako sólista, člen v komorní či souborové hře nebo ve sboru.

Realizována je prostřednictvím individuální nebo skupinové výuky (hra na nástroj nebo zpěv) nebo kolektivní výuky (pěvecký sbor).

Naše ZUŠ nabízí tato studijní zaměření: hra na klavír, varhany, housle, zobcovou flétnu, příčnou flétnu, klarinet, hoboj, trubku, lesní roh, bicí nástroje, kytaru, elektrickou kytaru, basovou kytaru, akordeon a hru na EKN (elektronické klávesové nástroje).

Oblast Recepce a reflexe hudby umožňuje orientaci ve světě hudby, využívání vědomostí, dovedností a zkušeností z praxe při vnímání hudby a aktivním poslechu. Žák je schopen poučeně interpretovat a hodnotit hudební dílo. Cílem je propojení hudební teorie s praxí, pojetí je vždy činnostní a vychovat tak poučeného hudebníka a posluchače, který je schopen hlouběji prožít hudbu.

Realizována je v podobě kolektivní výuky v předmětu Hudební nauka (HN) a Přípravná hudební výchova (PHV).

 

31. 5. 2018