Omluvenky a žádosti

V případě nepřítomnosti žáka ve výuce, ať individuální nebo kolektivní, je třeba ho omluvit.

Pokud existuje nějaký opodstatněný důvod pro nemožnost navštěvovat výuku hudební nauky, musí rodič písemně požádat vedení školy o uvolnění z výuky hudební nauky. Žáci, kteří budou z výuky HN uvolněni, musí z tohoto předmětu v pololetí a na konci školního roku vykonat komisionální zkoušku.

 

27. 8. 2018