Přihlášky a školné

V případě zájmu o studium na naší ZUŠ je třeba vyplnit přihlášku, kterou naleznete v příloze a vyplněnou zaslat na níže uvedený email, poštou na adresu školy, případně doručit osobně do kanceláře školy.

Po zaevidování přihlášky budete kontaktováni a vyzváni k absolvování talentových přijímacích zkoušek.

 

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte emailem, případně telefonicky na zástupkyni ředitelky.

email: siska.zus@vopatovice.net

telefon: 777 339 770

 

6. 2. 2023