PŘIHLÁŠKY A ŠKOLNÉ

V případě zájmu o studium na naší ZUŠ je třeba nejpozději do 9. 6. 2024 vyplnit přihlášku, kterou naleznete v odkazu https://prihlasky.jphsw.cz/prihlaska.php?uid=k232 nebo vyplnit přihlášku v příloze a zaslat na níže uvedený email, poštou na adresu školy, případně doručit osobně do kanceláře školy.

Po zaevidování všech přihlášek budete kontaktováni a vyzváni k absolvování talentových přijímacích zkoušek, které se pro následující školní rok budou konat v týdnu od 17. do 21. 6. 2024.

Průběh přijímacích talentových zkoušek, stejně jako pravidla pro přijetí žáků do nového školního roku jsou k dispozici níže v příloze "Pravidla přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025".

 

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte emailem, případně telefonicky na zástupkyni ředitelky.

email: komarkova.zus@vopatovice.net

telefon: 777 422 135

 

3. 6. 2024