PŘIHLÁŠKY A ŠKOLNÉ

V případě zájmu o studium na naší ZUŠ je třeba nejpozději do 9. 6. 2023 vyplnit přihlášku, kterou naleznete v příloze a vyplněnou zaslat na níže uvedený email, poštou na adresu školy, případně doručit osobně do kanceláře školy.

Po zaevidování všech přihlášek budete kontaktováni a vyzváni k absolvování talentových přijímacích zkoušek, které se pro následující školní rok budou konat v týdnu od 19. do 23. 6. 2023.

Průběh přijímacích talentových zkoušek, stejně jako pravidla pro přijetí žáků do nového školního roku jsou k dispozici níže v příloze "Pravidla přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024".

 

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte emailem, případně telefonicky na zástupkyni ředitelky.

email: siska.zus@vopatovice.net

telefon: 777 339 770

 

12. 9. 2023