GDPR

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Vzdělávací institut pro Moravu, se sídlem Hybešova 15, 602 00 Brno, IČO: 60555980

Mgr. Anežka Rejzková

tel.: +420/732 337 492

e - mail: gdpr@vim-jmk.cz

7. 6. 2023