GDPR

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů:

Středisko služeb školám a zařízení pro vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace, se sídlem Hybešova 15, 602 00 Brno, IČO: 60555980

Mgr. Martin Michalíček

tel.: +420/732 337 492

e - mail: michalicek@sssbrno.cz

20. 10. 2021