Projekty

Jak se dělá umění ZUŠ Velké Opatovice

Základní umělecká škola Velké Opatovice se v průběhu školního roku 2022/2023 se svým projektem zapojila do operačního programu Jan Ámos Komenský.

Cílem tohoto projektu, jež jsme nazvali „Jak se dělá umění ZUŠ Velké Opatovice“, je zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.

V rámci projektu se uskuteční tyto aktivity:

  1. Vzdělávací kurzy 
  2. Inovativní vzdělávání ZUŠ

 

9. 6. 2023

Logo Evproské strukturální a investiční fondy