Pravidla přijímacího řízení do literárně-dramatického oboru

Komise se skládá z jednoho učitele literárně-dramatického oboru a jednoho učitele hudebního oboru ZUŠ. Komise hodnotí jednotlivé úkoly (kritéria) bodovou škálou 10 – 0 bodů. Na základě získaných bodů stanoví komise pořadí uchazečů. Maximální celkový počet získaných bodů je 30. Minimální hranice pro přijetí žáka na ZUŠ je 18 bodů. Zároveň nesmí být hodnocení v jednom úkolu (kritériu) méně než 5 bodů.

Zkouška probíhá ve skupině. Zkouška bude probíhat maximálně 45 minut. Žádáme rodiče, aby děti oblékly do pohodlného oblečení (tepláky, legíny, tričko, zkouška bude probíhat ideálně na boso, nejsou vhodné sukýnky, punčocháče apod.)

Kritéria hodnocení

  • A:  Komunikativnost a mluvní předpoklady (kvalita výslovnosti, dítě je samostatné, navazuje kontakt s učitelem, je pozorné, řídí se instrukcemi)
  • B:  Pohybové dispozice (dítě se volně a spontánně pohybuje v prostoru, svůj pohybový projev přizpůsobuje motivacím, které učitel zadává)
  • C:  Kolektivní vnímání (dítě vnímá partnery v prostoru, spolupracuje při společném plnění jednoduchého zadaného úkolu)

Bodová škála:

10 – 9 bodů = jistý projev, bezchybné splnění úkolu

8 – 6 bodů = dobré provedení úkolu s drobnými nedostatky

5 – 3 body = nepřesné zvládnutí úkolu, větší míra nepozornosti vůči verbální motivaci

2 – 0 bodů = výkon se značnými nedostatky, nesamostatné zvládnutí či úplné nezvládnutí úkolu