Přijímací zkoušky pro školní rok 2023/2024

Přijímací zkoušky pro školní rok 2023/2024 budou probíhat v termínu 19. - 23. 6. 2023.

 

Přihlášky a bližší informace jsou k dispozici v sekci "Přihlášky a školné" na www.zusvelkeopatovice.cz