Zahájení výuky na ZUŠ od 11.5.2020

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je od pondělí 11. 5. 2020 umožněna výuka na základních uměleckých školách. Fyzická přítomnost žáků na výuce je dobrovolná, zákonní zástupci jsou povinni vyplnit a podepsat čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění. Podmínky ochrany zdraví a provozu ZUŠ v období do konce školního roku 2019/2020 včetně formuláře čestného prohlášení jsou k dispozici na našich webových stránkách v záložce "Dokumenty ke stažení".