hudební
zobcová flétna (Benešov, Žďárná)

Andrea Lužná

Své hudební vzdělání jsem začala hrou na klavír, zobcovou flétnu a hoboj na ZUŠ Vladimíra Ambrose v Prostějově. Poté jsem vystudovala na konzervatoři P.J. Vejvanovského v Kroměříži obor hra na hoboj u prof. Pavla Slezáka. Navštěvovala jsem kurzy staré hudby a hry na zobcovou flétnu a v roce 2024 jsem ukončila absolutoriem na konzervatoři P.J. Vejvanovského v Kroměříži obor hra na zobcovou flétnu ve třídě Štefana Tokára. V rámci dalšího vzdělávání jsem absolvovala různé odborné kurzy a semináře. Velmi mě baví práce s dětmi.